Termeni și condiții generale de utilizare

Preambul

Aceste condiții generale de utilizare (denumite în continuare "CGU") detaliază toate prevederile aplicabile produselor și serviciilor oferite pe site-ul CoOllOok Orion (denumit în continuare "Site").
GCU sunt accesibile online pe site. Clientul declară că le-a citit și le-a acceptat, deoarece achiziționarea de produse și utilizarea serviciilor oferite de CoOllOok Orion S.A.S. implică acceptarea expresă și fără rezerve de către client și aderarea acestuia la prezentele CGU, precum și, dacă este cazul, la documentele contractuale existente care completează sau modifică respectivele CGU.

Articolul 1: Definiții

Client : persoană fizică sau juridică cu capacitate juridică deplină atunci când achiziționează Produse sau utilizează Serviciile oferite de compania CoOllOok Orion și/sau persoana (persoanele) fizică (fizice) care utilizează aceleași Produse și Servicii sub responsabilitatea clientului.
Contract: prezentele CGU, precum și toate documentele contractuale care le completează și/sau le modifică (condiții speciale de vânzare, bon de comandă etc.).
Produs fizic: orice tip de bun material care poate fi oferit Clientului de către societate în cadrul activității sale.
Produs digital: orice tip de produs nematerial care poate fi oferit Clientului de către companie, inclusiv, dar fără a se limita la teme grafice, videoclipuri, imagini, audio, etc.
Servicii Clienți: toate serviciile de asistență tehnică și comercială sau servicii pentru orice reclamație, puse la dispoziția Clienților de către societate la următoarea adresă:
CoOllOok Orion S.A.S - Serviciul Clienți - 10 rue du Colisée - 75008 PARIS - FRANCE - Tel: +33 (0)7 72 88 56 56 68
Societate: cu sediul social la 10 rue du Colisée - 75008 PARIS - FRANCE și înregistrată la RCS Paris B 902 922 780.

Articolul 2: Scopul

Scopul CGU este de a defini termenii și condițiile de furnizare a Produselor și Serviciilor oferite de companie către Client și de a oferi posibilitatea de plată prin intermediul internetului sau al unui alt canal de plată.

Articolul 3: Vânzări online

CoOllOok Orion S.A.S este un magazin online, care oferă servicii, produse fizice și produse digitale dezvoltate de companie.

Articolul 3.1: Prelucrarea comenzilor

Clientul declară că a citit și a acceptat prezentele CGU înainte de a-și plasa comanda. Prin urmare, validarea comenzii implică acceptarea acestor CGU. În absența unei dovezi contrare, datele înregistrate de către societate constituie dovada tuturor tranzacțiilor cu clientul.
Clientul trebuie să verifice caracterul complet și conformitatea informațiilor furnizate societății în momentul comenzii, în special adresa de facturare și de livrare. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru orice erori de introducere și pentru consecințele acestora.

Articolul 3.2: Plata

Cu cripto, ești propria ta bancă privată. Clienții își pot plăti cumpărăturile prin intermediul aplicației Utrust. Utrust permite efectuarea de plăți cu toate criptomonedele majore, iar cea mai importantă este plata în eGLD. Procesul de tranzacționare foarte rapid prin eliminarea părților terțe costisitoare și complicate. Acest lucru înseamnă comisioane mai mici și tranzacții aproape instantanee.

Puteți plăti cu Visa, Mastercard, American Express, Diners Club / Discover, China UnionPay, JCB, Discovers, Apple Pay și Google Pay (removeco2.png Stripe Climate Member: 1% din valoarea cumpărăturilor dvs. este donat inițiativelor de reducere a emisiilor de CO₂)

După zece (10) zile lucrătoare de la plasarea comenzii și fără a primi plata unei sume egale cu totalul comenzii, societatea poate anula întreaga comandă.
Societatea își rezervă dreptul de a bloca o tranzacție pentru perioada necesară efectuării verificărilor antifraudă.

Articolul 4: Proprietatea intelectuală

Compania vinde produse digitale și fizice. Cu toate acestea, păstrează proprietatea intelectuală a produselor sale.
Societatea acordă fiecărui client care achiziționează produsele sale un NFT care garantează autenticitatea produselor sale. Compania acordă clientului posibilitatea de a transfera NFT-ul său fără restricții în alte magazine, pe platforma market place și în P2P.
Nu se acordă niciun transfer de drepturi de proprietate intelectuală către client. De asemenea, clientului îi este interzis să duplice, să reproducă, să fabrice, să creeze produse identice cu cele ale societății și/sau să exploateze elemente grafice pe alte produse. Această restricție include toate resursele puse la dispoziția clientului de către companie.

Articolul 5: Limitarea garanției

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, site-ul și funcționalitățile oferite de acesta sunt furnizate ca atare, fără nicio garanție.
Compania nu își asumă nicio responsabilitate în cazul descărcării de viruși informatici sau coduri similare de pe site.
Terțele părți care se pot exprima pe site nu sunt purtători de cuvânt ai companiei, iar opiniile lor nu reflectă în mod necesar opiniile companiei.
Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru parolele pierdute sau furate, detaliile de conectare, conturile sau informațiile pierdute sau furate de către utilizator în legătură cu site-ul. De asemenea, compania își declină orice responsabilitate pentru pierderea de conținut sau de date sau pentru daunele legate de utilizarea identificatorilor de către o terță parte.

Articolul 6: Termenul de livrare

Un termen de livrare va fi comunicat clientului înainte de validarea comenzii sale, ținând cont de alegerea transportatorului. Termenele de livrare aplicabile sunt cele indicate în momentul validării comenzii. Cu toate acestea, toate comenzile vor fi procesate numai după ce plata a fost primită.
Transferul de NFT-uri este legat de confirmarea primirii comenzii dumneavoastră. La primirea comenzii, creați un tichet și revendicați NFT-urile.

Articolul 7: Retragerea

Produsele fizice sau digitale, și/sau Serviciile care pot fi oferite consumatorilor în contextul prezentului contract, Clientul este informat, acolo unde este cazul și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în materie de protecție a consumatorilor, că dispune de un drept de retragere pe care îl poate exercita în termen de șapte (7) zile de la acceptarea Contractului. În acest caz, Clientul nu va trebui să justifice motivele și nici să plătească penalități, cu excepția costurilor de returnare în cazul vânzării de produse fizice.
Cu toate acestea, clientul nu va beneficia de acest drept de retragere dacă executarea furnizării de produse sau servicii a început înainte de expirarea perioadei de șapte (7) zile menționate anterior. În special, deoarece achizițiile de Produse digitale sunt, prin natura lor, ferme și definitive, acestea nu pot da naștere la schimb, rambursare sau la exercitarea unui drept de retragere. Cu toate acestea, societatea se angajează să ramburseze sau să schimbe produsele fizice care sunt deteriorate, care prezintă vicii ascunse sau care nu corespund descrierii de pe site.
Clientul care și-a exercitat dreptul de retragere pentru un produs fizic trebuie să îl returneze, în ambalajul său original și în stare bună, la adresa indicată de societate.

Articolul 8: Rambursări

Rambursarea produselor menționate la articolul 7 din prezentele CGU se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data la care a fost exercitat dreptul.
Rambursarea se va face la sugestia companiei prin creditarea contului al clientului care a plasat comanda.
În cazul în care rambursarea este sub forma unui voucher de reducere care poate fi utilizat pentru o comandă viitoare, acesta este valabil doar un an (un an). După această perioadă, voucherul de reducere va fi anulat.

Articolul 9: Obligația de consiliere

Achiziționarea de produse digitale și fizice se poate face într-un mod complet automatizat, fără nicio acțiune din partea companiei:

- prin intermediul asistenței comerciale prin e-mail și prin telefon la numărul și adresa indicate pe site.

- prin prezența pe site a unei descrieri detaliate a produselor sale digitale sau fizice.

Articolul 10: Soluționarea litigiilor

Aceste CGU fac obiectul legislației franceze.
Părțile se străduiesc să rezolve pe cale amiabilă orice litigiu legat de serviciile societății care fac obiectul CGU. În cazul unui dezacord persistent, litigiul va fi de competența exclusivă a instanțelor din Paris (Franța).

Articolul 11: Piraterie

În caz de încălcare a proprietății intelectuale a unui produs oferit spre vânzare pe site de către companie, utilizatorul va fi responsabil pentru costurile suportate pentru încălcare.

Articolul 12: Date cu caracter personal

Informațiile și datele Clientului sunt necesare pentru ca societatea să poată gestiona comenzile și relațiile comerciale. Acestea pot fi transmise companiilor care contribuie la procesarea comenzii, în special pentru plata online. Aceste informații sunt păstrate, de asemenea, în scopuri de securitate și pentru a personaliza mai bine ofertele făcute clientului. În conformitate cu legea privind prelucrarea datelor, a fișierelor și a libertăților din 6 ianuarie 1978, modificată, Clientul are dreptul de acces, rectificare și ștergere a informațiilor care îl privesc, colectate de către societate în cadrul activității sale. Aceste drepturi pot fi exercitate direct pe site sau prin trimiterea unei scrisori către compania: CoOllOok Orion S.A.S - Service Réclamation Données Personnelles - 10 rue du Colisée - 75008 PARIS - FRANȚA.
Clientul poate alege să primească oferte din partea companiei atunci când își creează sau își consultă contul. Clientul își poate modifica preferințele în orice moment pe pagina "informații personale" din contul său de client.
Site-ul implementează un proces automat de implantare a unui cookie în computerul Clientului pentru a înregistra informații despre navigarea computerului său pe Site. Cu toate acestea, clientul se poate opune înregistrării de cookie-uri prin configurarea corespunzătoare a browserului său de internet.
În cele din urmă, clientul recunoaște că societatea poate fi obligată, în conformitate cu obligațiile sale legale, să dezvăluie datele cu caracter personal care îl privesc în cadrul unor proceduri judiciare (rechizitorii judiciare etc.).

Articolul 13: Cazuri de forță majoră

Compania se angajează, având în vedere tehnologia actuală, să mențină serviciile oferite pe site în cele mai bune condiții posibile. Cu toate acestea, nu va fi responsabil în cazul întreruperii site-ului din cauza unui caz de forță majoră, a unei terțe părți, a unui client sau a unor defecțiuni tehnice.
Societatea nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile contractuale din cauza unor circumstanțe imprevizibile, irezistibile și independente de voința părților.
Părțile admit, fără ca această listă să fie limitativă, prin acord, că prejudiciul care provine sau este cauzat de o terță parte este, în special, forță majoră, caz fortuit sau fapta unei terțe părți: dezastre naturale, incendii, inundații, trăsnete, supratensiuni electrice, greve, întreruperi în alimentarea cu energie electrică, defecțiuni ale rețelei de telecomunicații, războaie civile sau externe, revolte sau mișcări populare, atentate, restricții de reglementare legate de furnizarea de servicii de telecomunicații, pierderea conectivității și a conexiunii din cauza operatorilor publici și privați de care depinde societatea.
Aceste cazuri de forță majoră suspendă obligațiile societății menționate în CGU, pe toată durata existenței lor. Cu toate acestea, în cazul în care un caz de forță majoră durează mai mult de trei (3) luni, oricare dintre părți are dreptul de a pune capăt relației dintre ele, după ce trimite o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care informează cu privire la această decizie.