Definiții

Client : orice persoană fizică profesionistă sau capabilă, în sensul articolelor 1123 și următoarele din Codul civil, sau persoană juridică, care vizitează Site-ul care face obiectul prezentelor condiții generale.
Servicii : https://www.coollookorion.com pune la dispoziția clienților :

Conținut : Toate elementele care constituie informațiile prezente pe site, în special texte - imagini - videoclipuri.

Informații pentru clienți : Denumite în continuare "Informații", care corespund tuturor datelor cu caracter personal care pot fi deținute de https://www.coollookorion.com pentru gestionarea contului dumneavoastră, gestionarea relațiilor cu clienții și în scopuri de analiză și statistică.

Utilizator : Utilizatorul de internet care se conectează și utilizează site-ul menționat mai sus.

Informații cu caracter personal : "Informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică" (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Termenii "date cu caracter personal", "persoana vizată", "subcontractant" și "date sensibile" au înțelesul definit de Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

1. Prezentarea site-ului

În conformitate cu articolul 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului https://www.coollookorion.com sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți implicate în crearea și monitorizarea acestuia:

Titular : CoOllOok Orion S.A.S Siret: 90292278000017 - 10 rue du Colisée 75008 PARIS FRANCE
Director de publicație : TRABELSI Helmi - coollookorionnft@gmail.com
Persoana responsabilă de publicare este o persoană fizică sau juridică..
Webmaster : TRABELSI Helmi – coollookorionnft@gmail.com
Gazdă : Hostinger International Ltd - 61 Lordou Vironos str. 6023 Larnaca, Cipru
Responsabil cu protecția datelor : TRABELSI Helmi – coollookorionnft@gmail.com

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite

Site-ul constituie o operă intelectuală protejată de dispozițiile Codului proprietății intelectuale și de reglementările internaționale aplicabile. Clientul nu poate în niciun fel să utilizeze, să transfere sau să exploateze în nume propriu toate sau o parte din elementele sau lucrările site-ului.

Utilizarea site-ului https://www.coollookorion.com implică acceptarea deplină și completă a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, iar utilizatorii site-ului https://www.coollookorion.com sunt invitați să le consulte periodic.

În mod normal, acest site web este accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea https://www.coollookorion.com, poate decide să întrerupă funcționarea site-ului în scopuri de mentenanță tehnică. În acest caz https://www.coollookorion.com este actualizat periodic de către https://www.coollookorion.com. În mod similar, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: acestea sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a lua cunoștință de ele.

3. Descrierea serviciilor furnizate

Scopul site-ului https://www.coollookorion.com este de a furniza informații referitoare la toate activitățile companiei. https://www.coollookorion.com se străduiește să furnizeze informații cât mai exacte pe site-ul https://www.coollookorion.com Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe de actualizare, indiferent dacă acestea sunt din vina sa sau a partenerilor terți care furnizează aceste informații.

Toate informațiile de pe site-ul https://www.coollookorion.com sunt oferite doar cu titlu informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site-ul https://www.coollookorion.com nu sunt exhaustive. Acesta este furnizat sub rezerva modificărilor care au fost aduse de la punerea sa în linie.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript. Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru orice daune materiale legate de utilizarea site-ului. De asemenea, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul utilizând echipamente recente, fără viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație. Site-ul https://www.coollookorion.com este găzduit de un furnizor de servicii pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

Obiectivul este de a oferi un serviciu care să asigure cea mai bună rată de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, în special în scopul întreținerii, al îmbunătățirii infrastructurilor sale, în cazul unei defecțiuni a infrastructurilor sale sau dacă serviciile generează un trafic considerat anormal.

https://www.coollookorion.com și gazda nu pot fi considerate responsabile în caz de funcționare defectuoasă a rețelei de internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și telefonice, în special în caz de congestie a rețelei care împiedică accesul la server.

5. Proprietatea intelectuală și contrafacerea

https://www.coollookorion.com este titularul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-urile, videoclipurile, pictogramele și sunetele. Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția autorizației prealabile scrise a : https://www.coollookorion.com.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca reprezentând o contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

6. Limitări ale răspunderii

https://www.coollookorion.com acționează în calitate de editor al site-ului. https://www.coollookorion.com este responsabil pentru calitatea și veridicitatea Conținutului pe care îl publică.

https://www.coollookorion.com nu poate fi considerat responsabil pentru daunele directe și indirecte cauzate echipamentului utilizatorului în timpul accesării site-ului https://www.coollookorion.com, și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

https://www.coollookorion.com nu poate fi tras la răspundere pentru daune indirecte (cum ar fi pierderea de piață sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului https://www.coollookorion.com. Utilizatorii au la dispoziție zone interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact). https://www.coollookorion.com își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în această zonă care contravine legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiilor referitoare la protecția datelor. Dacă este cazul, https://www.coollookorion.com își rezervă, de asemenea, dreptul de a angaja răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul mesajelor cu caracter rasist, insultător, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografii etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal

Clientul este informat cu privire la reglementările privind comunicarea de marketing, legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în economia digitală, legea privind protecția datelor din 06 august 2004, precum și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Persoane responsabile pentru colectarea datelor cu caracter personal

Pentru datele cu caracter personal colectate în contextul creării contului personal al Utilizatorului și al navigării pe Site, persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: CoOllOok Orion S.AS. https://www.coollookorion.comeste reprezentată de TRABELSI Helmi, reprezentantul său legal.

În calitate de parte responsabilă pentru prelucrarea datelor pe care le colectează, https://www.coollookorion.com se angajează să respecte prevederile legale în vigoare. În special, este responsabilitatea Clientului de a stabili scopurile prelucrării datelor, de a furniza prospecților și clienților săi, de la colectarea consimțământului acestora, informații complete privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal și de a ține un registru al prelucrării în conformitate cu realitatea. Ori de câte ori https://www.coollookorion.com prelucrează date cu caracter personal, https://www.coollookorion.com ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt exacte și relevante pentru scopurile pentru care https://www.coollookorion.com le prelucrează.

7.2 Scopul datelor colectate

https://www.coollookorion.com este posibil să prelucreze toate sau o parte din date:

 • - pentru a permite navigarea pe site și gestionarea și urmărirea serviciilor comandate de utilizator: date de conectare și utilizare a site-ului, facturare, istoric al comenzilor etc.
 • - pentru a preveni și a lupta împotriva fraudei informatice (spamming, hacking etc.): echipamentul informatic utilizat pentru navigare, adresa IP, parola (hașurată)
 • - pentru a îmbunătăți navigarea pe site: date de conectare și de utilizare
 • - pentru a efectua sondaje de satisfacție opționale pe https://www.coollookorion.com : adresa de e-mail
 • - pentru realizarea campaniilor de comunicare (sms, e-mail): număr de telefon, adresă de e-mail

https://www.coollookorion.com nu vinde datele dvs. personale, care, prin urmare, sunt utilizate doar în scopuri statistice și de analiză.

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție

În conformitate cu reglementările europene în vigoare, utilizatorii https://www.coollookorion.com au următoarele drepturi :

 • - dreptul de acces (art. 15 RGPD) și de rectificare (art. 16 RGPD), de actualizare, de completare a datelor utilizatorilor dreptul de blocare sau de ștergere a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor (art. 17 RGPD), atunci când acestea sunt inexacte, incomplete, echivoce, caduce sau a căror colectare, utilizare, comunicare sau stocare este interzisă
 • - dreptul de a retrage consimțământul în orice moment (articolul 13-2c din RGPD)
 • - dreptul de a limita prelucrarea datelor utilizatorilor (articolul 18 din RGPD)
 • - dreptul de a se opune prelucrării datelor utilizatorilor (articolul 21 din GDPR)
 • - dreptul la portabilitatea datelor furnizate de utilizatori, în cazul în care aceste date fac obiectul unei prelucrări automatizate bazate pe consimțământul acestora sau pe un contract (articolul 20 din RGPD)
 • - dreptul de a defini soarta datelor Utilizatorilor după decesul acestora și de a alege cui să comunice (sau nu) https://www.coollookorion.com datele lor către o terță parte pe care aceștia au desemnat-o în prealabil.

De îndată ce https://www.coollookorion.com ia cunoștință de decesul unui Utilizator și în absența unor instrucțiuni din partea acestuia, https://www.coollookorion.com se angajează să distrugă datele acestuia, cu excepția cazului în care păstrarea lor este necesară în scopuri probatorii sau pentru a îndeplini o obligație legală.

În cazul în care Utilizatorul dorește să afle cum utilizează https://www.coollookorion.com datele sale personale, să solicite rectificarea acestora sau să se opună prelucrării lor, Utilizatorul poate contacta https://www.coollookorion.com în scris la următoarea adresă :

CoOllOok Orion S.A.S – 10 rue du Colisée 75008 PARIS FRANCE.

În acest caz, utilizatorul trebuie să indice datele cu caracter personal pe care dorește ca https://www.coollookorion.com să le corecteze, actualizeze sau să le șteargă, identificându-se cu precizie cu o copie a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport).

De asemenea, utilizatorii au la dispoziție linkuri în spațiul personal pentru a-și șterge contul sau pentru a-și modifica informațiile personale fără a face o cerere către proprietarul site-ului.

Cererile de ștergere a datelor cu caracter personal vor fi supuse obligațiilor impuse de lege pe https://www.coollookorion.com în special în ceea ce privește păstrarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, utilizatorii site-ului https://www.coollookorion.com pot depune o plângere la autoritățile de supraveghere, în special la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Necomunicarea datelor cu caracter personal

https://www.coollookorion.com nu va prelucra, găzdui sau transfera informațiile colectate despre clienții săi într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau recunoscută ca fiind "neadecvată" de către Comisia Europeană fără a informa clientul în prealabil. Cu toate acestea, https://www.coollookorion.com rămâne liber să își aleagă subcontractanții tehnici și comerciali cu condiția ca aceștia să prezinte garanții suficiente în ceea ce privește cerințele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.coollookorion.com se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea informațiilor și, în special, pentru ca acestea să nu fie comunicate unor persoane neautorizate. Cu toate acestea, în cazul în care un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea informațiilor Clientului este adus la cunoștința https://www.coollookorion.com, acesta din urmă trebuie să informeze Clientul în cel mai scurt timp posibil și să comunice măsurile corective luate. În plus https://www.coollookorion.com nu colectează "date sensibile".

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi prelucrate de către filialele https://www.coollookorion.com și subcontractori (furnizori de servicii), exclusiv pentru a atinge scopurile acestei politici.

În limitele atribuțiilor lor respective și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane susceptibile de a avea acces la datele Utilizatorilor https://www.coollookorion.com sunt, în principal, agenții serviciului nostru de relații cu clienții.

8. Notificarea incidentului

În ciuda eforturilor noastre, nicio metodă de transmitere pe internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta o securitate absolută. În cazul în care luăm cunoștință de o încălcare a securității, vom notifica utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de raportare a incidentelor țin cont de obligațiile noastre legale, fie la nivel național, fie la nivel european. Ne-am angajat să ne informăm pe deplin clienții cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le furnizăm toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să își îndeplinească propriile obligații de raportare.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului https://www.coollookorion.com nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terțe părți. Numai asumarea răscumpărării https://www.coollookorion.com și a drepturilor sale ar permite transmiterea informațiilor respective către eventualul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat la aceeași obligație de conservare și modificare a datelor în ceea ce privește utilizatorul site-ului https://www.coollookorion.com.

9. Securitate

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal https://www.coollookorion.com utilizează rețele protejate prin dispozitive standard, cum ar fi firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parole.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, https://www.coollookorion.comia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.

10. Legături hipertext, cookie-uri și etichete de internet

Site-ul https://www.coollookorion.com conține o serie de hyperlink-uri către alte site-uri, create cu autorizarea https://www.coollookorion.com. Cu toate acestea, https://www.coollookorion.com nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, în consecință, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest lucru.

Cu excepția cazului în care decideți să dezactivați modulele cookie, acceptați că site-ul le poate utiliza. Puteți dezactiva aceste module cookie în orice moment și în mod gratuit, utilizând opțiunile de dezactivare care vă sunt oferite și care sunt amintite mai jos, știind că acest lucru poate reduce sau împiedica accesul la toate sau la o parte din serviciile oferite de site.

10.1. « COOKIES »

Un "cookie" este un mic fișier de informații trimis către browserul utilizatorului și stocat în terminalul utilizatorului (de exemplu, computer, smartphone), (denumit în continuare "cookie"). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al utilizatorului, furnizorul de servicii de internet al utilizatorului, sistemul de operare al utilizatorului, precum și data și ora accesării. Cookie-urile nu sunt în niciun caz susceptibile de a deteriora terminalul utilizatorului.

https://www.coollookorion.com este susceptibilă să prelucreze informațiile utilizatorului privind vizita acestuia pe site, cum ar fi paginile consultate și căutările efectuate. Aceste informații permit ca https://www.coollookorion.com să îmbunătățească conținutul site-ului și experiența de navigare a utilizatorului

Cookie-urile facilitează navigarea și/sau furnizarea serviciilor oferite de site, iar utilizatorul poate configura browserul său pentru a putea decide dacă le acceptă sau nu, astfel încât cookie-urile să fie stocate în terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, fie în mod sistematic, fie în funcție de expeditorul lor. De asemenea, Utilizatorul poate configura software-ul său de navigare astfel încât acceptarea sau respingerea Cookie-urilor să fie propusă din când în când, înainte ca un Cookie să fie susceptibil de a fi înregistrat în terminalul său. https://www.coollookorion.com informează Utilizatorul că, în acest caz, este posibil ca nu toate funcționalitățile software-ului său de navigare să fie disponibile.

În cazul în care utilizatorul refuză stocarea de cookie-uri în terminalul sau în browserul său sau dacă utilizatorul le șterge pe cele stocate acolo, utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe site pot fi limitate. Acest lucru ar putea fi, de asemenea, cazul în care https://www.coollookorion.com sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu poate recunoaște, din motive de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, limba și setările de afișare sau țara din care terminalul pare să fie conectat la internet.

Dacă este cazul, https://www.coollookorion.com își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a Site-ului și a oricăror servicii oferite de https://www.coollookorion.com, care rezultă din (i) refuzul Cookie-urilor de către Utilizator (ii) imposibilitatea ca https://www.coollookorion.com să înregistreze sau să consulte Cookie-urile necesare funcționării acestora din cauza alegerii Utilizatorului. Pentru gestionarea modulelor cookie și a opțiunilor utilizatorului, configurația fiecărui browser este diferită. Aceasta este descrisă în meniul de ajutor al browserului, care va arăta modul în care utilizatorul își poate modifica dorințele privind modulele cookie.

În orice moment, utilizatorul poate alege să își exprime și să își modifice dorințele în ceea ce privește modulele cookie. https://www.coollookorion.com poate utiliza, de asemenea, serviciile unor furnizori externi de servicii pentru a ajuta la colectarea și procesarea informațiilor descrise în această secțiune.

În cele din urmă, făcând clic pe pictogramele dedicate rețelelor de socializare Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus care apar pe site-ul https://www.coollookorion.com sau în aplicația mobilă a acestuia și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea de cookie-uri prin continuarea navigării pe site-ul https://www.coollookorion.com sau în aplicația mobilă, Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus pot, de asemenea, să depună cookie-uri pe terminalele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt depuse pe terminalele dumneavoastră numai dacă vă dați acordul, continuând să navigați pe site-ul web sau pe aplicația mobilă https://www.coollookorion.com. Cu toate acestea, în orice moment, utilizatorul își poate revoca consimțământul pentru ca https://www.coollookorion.com să depună acest tip de cookie.

10.2. TAGS INTERNET

https://www.coollookorion.com poate folosi ocazional etichete de internet (cunoscute și sub numele de "tag-uri" sau etichete de acțiune, GIF-uri de un singur pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu la unu) și le poate implementa prin intermediul unui partener de analiză web care poate fi localizat (și, prin urmare, poate stoca informații despre acestea, inclusiv adresa IP a utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste balize sunt plasate atât în reclamele online care permit utilizatorilor să acceseze site-ul, cât și pe diferitele pagini ale site-ului.

Această tehnologie permite https://www.coollookorion.com să evalueze reacțiile vizitatorilor la site și eficiența acțiunilor sale (de exemplu, numărul de deschideri ale unei pagini și informațiile consultate), precum și utilizarea acestui site de către utilizator.

Furnizorul extern de servicii poate colecta informații despre vizitatorii site-ului și alte site-uri web prin intermediul acestor etichete, poate compila rapoarte privind activitatea site-ului pentru https://www.coollookorion.com și poate furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului.

11. Legea aplicabilă și jurisdicția

Orice litigiu legat de utilizarea site-ului https://www.coollookorion.com este supus legislației franceze. Cu excepția cazurilor în care legea nu o permite, competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din PARIS.